Friluftsliv

Oplev naturparken til fods, på cykel eller til hest.

I Naturpark Tolne er der et utal af muligheder for at opleve den varierede natur fra hest eller cykelsadel, og der er flere afmærkede vandreruter i Tolne Skov. Der går to regionale cykelruter gennem området: Tolneruten og Tannisbugtruten.

Forsvarets tidligere depotområde Brinkhus indeholder mange små asfaltveje, der snor sig rundt mellem bakkerne. Vejene tilbyder en oplagt mulighed for at nyde området for mange målgrupper, der normalt har sværere ved at færdes i naturen.

Hele området bliver brugt flittigt af både lokale og besøgende. De fleste besøger området for at gå i skoven og nyde naturen og landskabet. Størstedelen af de besøgende starter fra Skovpavillonen,  spejderhytten, Tolne Station eller Landbrugs – og Landskabsmuseet.

Vandrestier.

Der findes flere afmærkede vandrestier i Tolne skov, og ved Tolne Skovpavillon kan man gå under togbanen og få adgang til skoven syd for banen. Der er ligeledes flere afmærkede stier i Katsig Bakker og på arealerne omkring Landbrugs og Landskabsmuseet. Det drejer sig om lokale ruter, og der er ikke nogen af de nationale vandreruter, der går igennem naturparken.

Mountainbikeruter.

Det var et udtalt ønske på de offentlige møder, at der ikke skal laves flere mountainbikeruter i området.

Cykelruter.

Naturparken er et fantastisk godt cykelområde. Netop parkens udstrækning og den varierede natur indbyder til gode cykeloplevelser. Muligheden for at markedsføre naturparken som godt cykelområde vil være centralt og en god mulighed for at hente gæster/turister til området. De to regionale På kortet er Tolneruten markeret med rødt, og Tannisbugt-ruten er markeret med blåt.

Ruterne krydser hinanden netop i Tolne området. Desuden blev der i forbindelse med Tolne indlandsferie projekt udarbejdet en folder med lokale cykelruter. Folderen blev udsendt af Sindalegnens Turistforening og Sindal Kommune. Forsvarets tidligere depotområde Brinkhus

indeholder 16 km små asfaltveje, der snor sig rundt mellem bakkerne. De handicapegnede veje er oplagte at bruge ift. mange målgrupper, der normalt har sværere ved at komme ud

i naturen. Vejene er også oplagte til skatere, løbehjul og rulleski og kan derved tiltrække turister, sportsfolk og familier.

Rideruter.

Det offentlige rideruteprojekt i Hjørring og Frederikshavn Kommuner er nu etableret. Rideruten har et forløb der går umiddelbart nord om Tolne Naturpark. Mange beboere i området har heste og bruger stier rundt i området til ridning. Tolne Efterskole har undervisning i ridning og benytter terrænet til ridning med deres elever.

Jagt & fiskeri.

Der er mange jagtinteresser på forskellige matrikler inden for naturparkgrænsen. Der bliver afholdt større jagter fra Skårupgård og i Tolne Skov.

Skårup Møllebæk er vigtig som gydeplads for ørreder, ligesom mange af de små vandløb der starter i området og løber ud til større vandløb såsom Uggerby Å og Skærum Å.

Vil du vide mere, se nedenstående:

 

1.

Kort med oversigt over Naturpark Tolne:

2.

Ud i naturen.

Danmarks guide til natur og friluftsoplevelser.

3.

Naturstyrelsen inspirerer til oplevelser i naturen. 

4.

Færdsel i naturen:

Her er mange muligheder, men også nogle regler der skal overholdes til

alles bedste.