Tolne Skovpavillon og udflugterne

Billedet viser Tolne Skovpavillon, 1890-1915
Tolne Skovpavillon, 1890-1915 (Historisk Arkiv, VHM)

Tolne Skovpavillon ligger i Tolne Skov og blev opført i 1907 på initiativ af godsejer Jørgen Larsen, Gaardbogaard, og proprietær Jens Saxager. Fra indvielsen i 1908 blev pavillonen bortforpagtet som traktørsted og senere også som dansested. Neden for pavillonen blev der anlagt en dam med et stisystem.

Tolne Skovpavillon har gennem tiden været et populært samlingssted for folkelige møder. Stedet har også været et populært udflugtsmål for familier og skoler fra hele Vendsyssel. Op gennem 1900-årene har flere tusinde skolebørn hvert år taget toget til Tolne Station for herefter at gå til skovpavillonen.

I dag er det foreningen Tolne Skovpavillon, som ejer skovpavillonen og lejer hovedbygningen og stakladen ud til private fester.

Der Waldpavillon von Tolne und die Ausflüge

Der Waldpavillon von Tolne liegt im Tolner Wald und wurde 1907 auf Initiative von Gutsbesitzer Jørgen Larsen, Gaardbogaard, und Landeigentümer Jens Saxager errichtet. Ab der Einweihung im Jahre 1908 wurde der Pavillon als kleine Gaststätte und später als Tanzveranstaltungsort verpachtet. Unterhalb des Pavillons wurde ein Teich mit einem System von Pfaden angelegt.

Der Waldpavillon von Tolne ist über die Jahre ein beliebter Versammlungsort für volkstümliche Veranstaltungen gewesen. Der Ort war auch ein beliebter Ausflugsort für Familien und Schulen aus ganz Vendsyssel. Im Laufe des 20. Jahrhunderts sind mehrere Tausend Schüler mit der Bahn zum Bahnhof in Tolne gefahren um von dort zum Waldpavillon zu wandern.

Heute gehört der Waldpavillon dem Verein Tolne Skovpavillon, der das Hauptgebäude und die Feldscheune an private Feste vermietet.

The Tolne Forest Pavilion and the Excursions

The Tolne forest pavilion lies in Tolne Forest and was built in 1907 on the initiative of the estate owner Jørgen Larsen, the Gaardbo estate, and proprietary Jens Saxager. From its opening in 1908, the pavilion was leased as a restaurant, and later on as a ball room. Beneath the pavilion, a pond was constructed with a system of paths.

Through the years, the Tolne forest pavilion has been a popular gathering ground for different types of meetings. It has also been widely used as a place for excursions by families and schools from all over Vendsyssel. Through the 20th century, several thousands of school children have taken the train to Tolne station in order to walk to the forest pavilion.

Today, it is the Tolne Forest Pavilion Association that owns the forest pavilion and rents out both the main building and the barn for private gatherings.