Måstrup Mose

Billedet viser tørvefabrikant Martin Christensen, Mosbjerg, og radioforhandler Alman Jensen, Tolne, 1940-1945
Tørvefabrikant Martin Christensen, Mosbjerg, og radioforhandler Alman Jensen, Tolne, 1940-1945 (Historisk Arkiv, VHM)

Hedeselskabet klassificerede i 1942 Måstrup Mose som mose, der kunne udnyttes til tørvefremstilling i større stil.

Tørveproduktion var et slidsomt arbejde, særligt inden dens mekanisering. Her foregik tørveproduktionen ved æltning af tørvesmuld. Man gravede et hul i tørvejorden, heri hældte man vand, hvorpå tørvearbejderne trampede rundt, indtil jorden fik en vælling-lignende konsistens og derefter blev lagt i forme med henblik på at tørre.

Måstrup Mose havde i 1936 en størrelse på 377 hektar. På dette areal blev der produceret 3000 ton tørv pr. hektar. Mosens produktionstal og tørvenes brændværdi var på niveau med landsdelens større moser, herunder Store og Lille Vildmose.

Das Måstruper Moor und die Torfproduktion

Die dänische Heidegesellschaft klassifizierte 1942 das Måstruper Moor als ein Moor, das zu einer größeren Torfproduktion genutzt werden konnte.

Die Produktion von Torf war eine harte Arbeit, besonders vor seiner Mechanisierung. Hier geschah die Torfproduktion durch das Kneten von zerbröckeltem Torf. Man grub ein Loch in die Torferde und schüttete Wasser hinein. Die Arbeiter trampelten im Loch herum, bis die Torferde eine grützenartige Konsistenz bekam und danach in Formen zum Trocknen gelegt wurde.

Das Måstruper Moor hatte 1936 eine Größe von 377 Hektar. Auf diesem Gebiet wurden 3000 Tonnen Torf per Hektar produziert. Die Produktionszahlen des Moores und der Heizwert des Torfs waren mit den größeren Mooren des Landesteils, u.a. Store Vildmose und Lille Vildmose, vergleichbar.

Måstrup Moor and Peat Extraction

In 1942, the Danish Heath Society classified Måstrup Moor as a peatland with potential for a larger production of peat.

Production of peat was a cumbersome job, and especially before its mechanisation. Here, the production of peat took place by pugging peat litter. One dug a hole in the peat soil. Water was poured in, and thereafter the peat workers stamped around until the soil had a gruel-like consistency, which was put in moulds to dry.

In 1936, Måstrup Moor had a size of 377 hectares. In this area was produced more than 3000 tons of peat per hectare. The productivity of the peatland and quality of the peat was in league with Denmark’s larger peatlands, among these Store Vildmose and Lille Vildmose.