Vogn By

Billedet viser luftfoto af Vogn, ca. 1950
Luftfoto af Vogn, ca. 1950 (Historisk Arkiv, VHM)

Landsbyen Vogn mellem Mosbjerg og Jerup omtales første gang i midten af 1300-årene. Det er en af de ældste landsbyer i Vendsyssel og kan spores tilbage til årene omkring Kristi fødsel. 

Bygningerne omkring Tolnevej ligger i et slynget landskab, der er præget af erosionskløfter. På den vestlige side af vejen ligger bygningerne spredt i landskabet. På den østlige side af vejen ligger husene og gårdene derimod mere side om side.

Landboreformerne i slutningen af 1700-årene medførte, at mange gårde blev udflyttet fra landsbyerne. Derved samlede man jorden omkring gården, så den ikke lå spredt. Det særlige ved kulturmiljøet i Vogn er, at mange af gårdene blev liggende i byen. Dermed er den oprindelige landsbystruktur bevaret og kan stadig fornemmes den dag i dag.

Der Ort Vogn

Das Dorf Vogn zwischen Mosbjerg und Jerup wird erstmalig in der Mitte des 14. Jahrhunderts erwähnt. Es ist eines der ältesten Dörfer in Vendsyssel und kann bis auf die Jahre um Christi Geburt zurückgeführt werden.

Die Gebäude um dem Weg Tolnevej liegen in einer sich windenden Landschaft, die von erodierten Klüften geprägt ist. Auf der westlichen Seite des Weges liegen die Gebäude in der Landschaft verstreut. Auf der östlichen Seite des Weges liegen die Häuser und Höfe hingegen eher Seite an Seite.

Durch die Agrarreformen Ende des 18. Jahrhunderts wurden viele Bauernhöfe aus den Dörfern ausgesiedelt. Dabei sammelte man das Ackerland um den Hof herum, so dass es nicht verstreut lag. Das Besondere am Kulturraum von Vogn ist, dass viele Höfe im Dorf blieben. Dabei ist die ursprüngliche Struktur des Dorfes erhalten und kann noch heute gespürt werden.

Vogn Town

The village of Vogn between Mosbjerg and Jerup is first mentioned in the middle of the 14th century. It is one of the oldest villages in Vendsyssel and can be traced back to around the birth of Christ.

The buildings around the road Tolnevej lie in a bended landscape, characterised by gullies from erosion. On the western side of the road, the buildings lie spread out in the landscape. On the eastern side on the other hand, the buildings lie more side-by-side.

The Danish agrarian reforms at the end of the 18th century meant, that many farms where moved out from the villages. In that way, the farmland was gathered around the farm instead of being spread out. One of the special features about the cultural landscape in Vogn is, that many of the farms stayed in the village. In that way, the original village structure has been preserved and can be sensed to this day.