Om naturparken

Naturpark Tolne er Danmarks nordligste naturpark med en fantastisk udsigt ud over Skagens Odde. 

Naturparken ligger i et bakket istidslandskab med en mosaik af gammel løvskov og lysåben natur  med mange sjældne planter og insekter. 

Den fredede del af Tolne Skov udgør hjertet af naturparken. Afgrænsningen følger naturligt den  gamle kystskrænts geografiske afgrænsning, der ligger i tydelig kontrast til det flade landskab øst og  nordøst for naturparken, som udgør starten på Skagens Odde. 

Naturpark Tolne har et areal på 2440 ha. Over 80 % af naturparken består af en eller anden form  for natur. Der er i alt ca. 200 ejendomme i Naturpark Tolne og omkring 390 beboere. 

Kvalitetsstempel til nordjyske naturoplevelser 

Mærkningsordningen Danske Naturparker er Friluftsrådets kvalitetsmærke, der fortæller dig som  besøgende, at du foruden en enestående natur også kan opleve særlige faciliteter, som giver gode friluftsoplevelser og formidler naturen. 

Bl.a. er der i Naturpark Tolne rigtig gode muligheder for at opleve naturen fra hest eller cykelsaddel,  og der er flere afmærkede vandreruter i Tolne Skov. Skovpavillonen er et oplagt udgangspunkt for  ture, og Landskabs- og landbrugsmuseet i Mosbjerg er omdrejningspunkt for formidling af natur og  kulturhistorie.

En naturpark medfører ingen restriktioner for lodsejere, men giver i stedet  muligheder for at få flere midler til området og markedsføre området overfor turister og gæster.  Afgrænsningen er lavet ud fra den eksisterende beskyttede natur og fredede områder. 

Læs planen for Naturpark Tolne her

Læs mere om de danske naturparker her

Tilmeld dig til en af arbejdsgrupperne:

Arbejdsgrupperne skal arbejde med de mål, der er beskrevet i naturparkplanen, men de må selvfølgelig også gerne komme med nye ideer. Der kan løbende komme nye deltagere med. Der er pt fire arbejdsgrupper: Natur, formidling, friluftsliv og kulturhistorie. 

Hvis man har interesse i gruppernes arbejde, har spørgsmål eller hvis man kunne tænke sig at deltage, kan man kontakte tovholderne for arbejdsgrupperne.

Tovholder for Natur: Kim fogt, kimfogt@gmail.com

Tovholder for kulturhistorie: Arnold Simonsen, silkehalevej09@gmail.com.

Tovholder for Friluftsliv: Ellen Pedersen, ellenmpedersen@gmail.com

Tovholder for Formidling: Anne Mette Poulsen, poulsen450@gmail.com