Udsigtstårnet

På Vågilds Bakke i Tolne Skov blev der i 1926 rejst et mindre udsigtstårn. Det blev omkring 1931 afløst af et større og mere imposant tårn.

Det nye tårn var tegnet af arkitekt Charles Jensen. Det var 12 meter højt, og herfra havde man en imponerende udsigt over den nyplantede skov, og man kunne se til Råbjerg Mile, de to have, Skagen, Hjørring, Frederikshavn og Sæby.

Tårnet blev fra starten en stor attraktion for de mange besøgende på udflugt til skovpavillonen.

Det blev nedrevet omkring 1960, da træerne i skoven var vokset så høje, at de skjulte udsigten, og desuden var tårnet i en dårlig stand og angrebet af råd.

I dag er der kun fundamentet tilbage.

Der Aussichtsturm

Auf dem Hügel Vågilds Bakke im Tolner Wald wurde 1926 ein kleiner Aussichtsturm errichtet. Um 1931 wurde dieser von einem größeren und imposanteren Turm abgelöst.

Der neue Turm war von dem Architekten Charles Jensen entworfen worden. Er war 12 Meter hoch. Von ihm hatte man eine beeindruckende Aussicht über den neugepflanzten Wald sowie Raabjerg Mile, die zwei Meere, Skagen, Hjørring, Frederikshavn und Sæby.

Der Turm wurde von Anfang an eine große Attraktion für die vielen Besucher, die einen Ausflug zum Waldpavillon machten.

Er wurde um 1960 abgerissen. Damals waren die Bäume so hoch gewachsen, dass sie die Aussicht nahmen. Außerdem war der Turm in einem schlechten Zustand und von Holzfäule betroffen.

Heute ist nur noch das Fundament bewahrt.

The Observation Tower

On Vågild’s Hill in Tolne Forest, there was raised a small observation tower in 1926. Around 1931, it was replaced by a larger and more imposing tower.

The new tower was drawn by the architect Charles Jensen. It was 12 meters tall, and from here you would have an impressive view over the newly planted forest, as well as Råbjerg Mile, the two oceans, Skagen, Hjørring, Frederikshavn and Sæby.

From the beginning, the tower was a big attraction for the many visitors to the forest pavilion. It was demolished around 1960. By then, the trees had grown so tall that they blocked the view, besides the fact that the tower was in bad condition and attacked by rot.

Today, only the foundation is left.

Udsigtstårnet, ca. 1930 (Historisk Arkiv, VHM)