Tolnebanden

Billedet viser avisartikel om sagen mod Tolnebanden i avisen Vendsyssel Tidende, 1988

Avisartikel om sagen mod Tolnebanden i avisen Vendsyssel Tidende, 1988 (Historisk Arkiv, VHM)

I 1987 blev det idylliske Tolne rystet af et makabert mord begået af den berygtede Tolnebande. Mordet og arbejdet med opklaringen gav genlyd i hele landet, og pludselig var den lille landsby kommet på Danmarkskortet.

Tolnebanden var en lille gruppe af yngre mænd, som i længere tid havde terroriseret og chikaneret lokalområdets beboere fra tilholdsstedet på Stenderupvej 99. I april 1987 kom den 39-årige Tonni Lauritsen til gården efter at være blevet prøveløsladt fra fængslet.

De øvrige mænd på gården brød sig ikke om Tonni, og en aften blev han slået ihjel af sine to venner Kim og Tommy. Liget kunne umiddelbart ikke lokaliseres, og uden et lig lykkedes det kun at opklare mordet, fordi Rejseholdets efterforskere efter adskillige afhøringer undersøgte alt på grunden på Stenderupvej.

I den forbindelse fandt politiet ud af, at Tonni efter mordet var blevet brændt, hvorefter asken var blevet blandet i den cement, som blev brugt til fundamentet til en carport ved siden af huset.

I januar 1988 blev de to mænd idømt hver 14 års fængsel for mordet på Tonni.

Die Tolnebande

1987 wurde das idyllische Tolne von einem makabren Mord, der von der berüchtigten Tolnebande begangen wurde, erschüttert. Der Mord und dessen Aufklärung lösten einen Widerhall in ganz Dänemark aus und plötzlich war das kleine Dorf auf der Landkarte.

Die Tolnebande war eine kleine Gruppe von jüngeren Männern, die über längere Zeit die Lokalbevölkerung von ihrem Aufenthaltsort am Stenderupvej 99 terrorisierte und schikanierte. Im April 1987 kam der 39 Jahre alte Tonni Lauritsen zum Hof, nachdem er aus dem Gefängnis auf Bewährung entlassen worden war.

Die übrigen Männer auf dem Hof mochten Tonni nicht und eines Abends töteten seine Freunde Kim und Tommy ihn. Die Leiche konnte zunächst nicht gefunden werden. Ohne eine Leiche gelang es nur den Mord aufzuklären, weil die Ermittler nach etlichen Vernehmungen alles auf dem Grundstück am Stenderupvej untersuchten.

Dabei stellte die Polizei fest, dass Tonni nach dem Mord verbrannt wurde, worauf die Asche in den Zement, der für das Fundament eines Carports neben dem Haus benutzt wurde, gemischt worden war.

Im Januar 1988 wurden die beiden Männer zu jeweils 14 Jahren Gefängnis für den Mord an Tonni verurteilt. 

The Tolne Gang

In 1987, the idyllic Tolne was shaken by a macabre murder committed by the infamous Tolne gang. The murder and the following investigation echoed across the country and all of a sudden the small village was really pinpointed.

The Tolne gang was a small group of younger men, who for a longer period of time had been harassing and terrorising the locals from their hang-out at Stenderupvej 99. In April 1987, the 39-year-old Tonni Lauritsen came to the farm at Stenderupvej after being released from jail on probation.

The other men at the farm did not like Tonni, and one night he was killed by his two friends Kim and Tommy. The body was never located, and without a body the murder could only be solved because the police mobile task force’s investigators examined everything at Stenderupvej after several interrogations.

During the examination, the police found that Tonni had been incinerated and his ashes mixed in with the cement for the base of a new carport next to the farmhouse.

In January 1988, each of the two men wwas sentenced 14 years of imprisonment for the murder of Tonni.