Andre sagn og fortællinger

Naturpark Tolne gemmer på mange spændende historier.

Læs nogle af dem her.

Gravhøj i Naturpark Tolne

Kulturhistorie    

Det højtliggende område omkring Tolne er rigt på fortidsminder. Der har tidligt været gode muligheder for jagt og fiskeri og senere for agerbrug.

De fleste bønder i området var selvejere allerede før de store landboreformer omkring år 1800.

Området var på det tidspunkt tyndt befolket, jorden var udpint, og landskabet var stærkt præget af manglende læ for vinden.                                  

I området mellem Mosbjerg og Vogn findes mere end 40 fredede fortidsminder fra sten-, bronze- og jernalder, hvilket gør området til et helt særligt kulturmiljø.

I den nordlige del af området findes flere koncentrationer af høje og grave, mens de i den sydlige del af området ligger mere spredt.

Her findes 36 rundhøje, tre langhøje, et dyssekammer, fem stenbyggede grave og en skålsten. De ældste monumentale gravtyper her i landet er dysser fra yngre stenalder mellem år 3900-3200 f. Kr.

Omkring Tolne findes to velbevarede langdysser. Den mest markante er Langdyssen Stenhøj, som ligger i den nordlige ende af Tolne Kirkeby.

Landsbyen Vogn

  Landsbyen Vogn

Landsbyen Vogn omtales første gang midt i 1300-tallet og er en af de ældste landsbyer i Vendsyssel.

Bygningerne ligger i et slynget landskab, der er præget af erosionskløfter, omkring Tolnevej.

På den vestlige side af vejen ligger bygningerne spredt i landskabet, hvorimod de på den østlige side ligger mere side om side.

Landboreformerne i 1797 medførte, at mange gårde blev udflyttet fra landsbyerne. Det særlige ved kulturmiljøet i Vogn er, at mange af gårdene blev liggende i byen, så den oprindelige landsbystruktur er bevaret og stadig kan fornemmes i dag.

Eskjær Gods

Eskjær Gods

Eskjær Gods ligger ved Mosbjerg i et højtliggende morænelandskab.

Eskjær er en typisk nordjysk hovedgård. I middelalderen lå gården på et voldsted omgivet af dybe grave.

I 1880erne blev voldgravene delvist ændret og opfyldt, og haven samt en stor sø vest for hovedgården blev anlagt.

I 1805 blev Eskjær opkøbt, jorderne udstykket og hovedgården blev solgt videre.

I 1844 blev den oprindelige hovedbygning revet ned og erstattet med den nuværende trefløjede bygning. Hovedbygningen er udpeget som bevaringsværdig bygning, og et stort område omkring gården er fredet efter naturbeskyttelsesloven.   

Tolne Skovpavillon

Tolne Skovpavillon                  

Tolne Skovpavillon ligger i Tolne Skov og blev opført i 1907.

Pavillonen blev fra starten udlejet som restauration og senere også som dansested. En dam blev anlagt i tilknytning til pavillonen.

Tolne Skovpavillon har gennem årene været samlingssted for utallige folkemøder, og den var ligeledes gennem mange år et populært årligt udflugtsmål for familier og skoler fra hele Vendsyssel.

Besøgende kom til Skovpavillonen med toget til Tolne Station.

Sagn og fortællinger
Tårnfalkeunge på Højen Landbrugsmuseum - Fotos af Gerth Nielsen og Anne Mette Poulsen. Øvrige fotos af Mette M. Kristensen (Tolne Skov: Træskulptur af ArTart)